Werkwijze

Klantentevredenheid is ons grootste prioriteit. Hierna volgt een omschrijving van de werkwijze tot het bekomen van een EPC en of een elektrische keuring.

EPC

Het volstaat om het bestel formulier in te vullen en door te sturen. Wij nemen dan contact op met U voor een afspraak. Plaatsbezoeken zijn ook mogelijk op zaterdags en s'avonds.

Tijdens het plaatsbezoek gebeurt de visuele inspectie en opmeting van de woning. Hierbij is het van belang om de nodige bewijs documenten (isolatie, vensters, technische installatie, ...) bij de hand te hebben.

Verwerken van de gegevens en invoer in de energieprestatiedatabank, de officiële software van het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA).

Voordat het cerificaat definitief wordt ingediend ontvangt U het proefcertificaat. Bij opmerkingen kunt U dit alsnog bespreken met de energiedeskundige. Wij volgen deze unieke werkwijze om achteraf discussies te vermijden en zodoende een optimale klanten tevredenheid te bekomen.

De energiedeskundige dient de finale versie in bij het Vlaams Energie Agentschap en verkrijgt dan het uiteindelijke EPC-certificaat.

Samen met het proefcertificaat wordt de factuur opgestuurd per e-mail.

Binnen de 3 werkdagen na het plaatsbezoek of na goedkeuring van het proefcertificaat ontvangt U per e-mail uw EPC certificaat.

Belangrijk: Bewijsstukken !

Heeft de woning een renovatie ondergaan? Dan kan U de facturen en eventueel de bouwplannen klaar leggen en deze overhandigen op de dag van het plaatsbezoek.

De lijst van de geldige bewijsstukken kunt U vinden op de officiële website  www.ENERGIESPAREN.BE

Elektrische keuring

Om onze klanten een beter service te bieden hebben wij elektrische keuringen opgennomen in ons aanbod.

Bij afname van zowel een EPC als een elektrische keuring (=combi) hoeft U slechts één aanvraag te doen. Bovendien bieden we een korting voor combi aanvragen.

Voor de elektrische keuringen werken we samen met het bedrijf HouseCheck. Nadat U uw aanvraag heeft gestuurd contacteren de collega's U om een afspraak te maken.

De inspecteur komt ter plaatse en voert de opgelegde metingen en visuele controles uit op de elektrische installatie. Dit neemt ongeveer één uur in beslag voor een doorsnee woning met één meter.

Wij ontvangen het keurnigsrapport en sturen deze door naar U.